Őrbottyáni Horgásztó

 
Hohohohóóóó a nagy horgász!

MENÜ

Kedves Horgásztárs!

 

Önnek lehetősége van adója 1 százalékával támogatni Egyesületünket.

Adószámunk: 19833592-2-13

Köszönjük

Figyelem!!!

 

 MOHOSZ 2020.03.27  a linkre kattintva olvashatja a legfrisebb hirdetményt!!!

 

HIRDETMÉNY


a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet szerinti kijárási korlátozások sporthorgászatra vonatkozó alkalmazásáról
Hatályos: 2020.03.28-2020.04.11-ig, illetve visszavonásig

1. A sporthorgászat egyéni szabadidős tevékenységként lehetséges, ha a nem ugyanazon háztartásban élőkre vonatkozó távolságtartási szabályok (másoktól legalább 1,5 m) betartásra kerülnek.

2. A horgász versenysport rendezvényeinek és minden egyéb horgászattal kapcsolatos eseménynek a megtartása tilos.

3. A boltok látogatása kizárólag a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges.

4. Az egyéni szabadidős tevékenység végzéséhez szükséges okmányok, engedélyek helyszíni kiváltása az értékesítési pontokra (boltokra) vonatkozó járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges, az online vásárlás lehetősége továbbra is biztosításra kerül.
5. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 65. év feletti horgásztársak a kijárási korlátozás fennállása alatt az utazással járó horgászati tevékenységet szüneteltessék, ugyanakkor a helyi viszonylatú, vagy saját telken történő sporthorgászat a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett gyakorolható.
6. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor
a) tömegközlekedést ne használjanak,
b) személygépkocsiban csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt,
c) a vízparton a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők az 5 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól,
d) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit.
7. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr
a) a kijárási korlátozás rendelkezéseinek megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,
b) a járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.
Egyebekben a hatályos jogszabályok és a MOHOSZ OHSZK által kiadott, „az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzet, mint veszélyhelyzet okán a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgász okmányok biztosításával kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről” szóló TÁJÉKOZTATÓ (verziószám: V., kelte 03.27.) előírásai az irányadók. A tájékoztató a MOHOSZ weblapján és Facebook elérhetőségén, valamint a HORINFO rendszeren keresztül a horgászok személyes profiljában a dokumentumok menüpontban mai napon, legkésőbb 20:00-tól lesz elérhető.
Vigyázzunk egymásra, a magunk és mások egészségére!
MOHOSZ OHSZK
Budapest, 2020.03.27.

Tisztelt teljes jogú Tagok!

Tekintettel a megváltozott járványügyi helyzetre, az alábbi lehetőséget biztosítjuik az önök számára.

Aki az éves tagdíj befizetését szeretné rendezni, kérem, hogy az alább megadott bankszámlára utalja el a tagdíját illetve az éves Állami jegyének árát. A pontos összegről telefonon, vagy mailben felvilágosítást adok. A megjegyzés rovatba kérem írja be a nevét és a horgászkártya számát. Így könnyen beazonosítható a befizető akkor is, ha egy hozzátartozója számlájáról utal.

Íme az egyesület számlaszáma Centrál Takarék Szövetkezet 66000035-10123717-00000000.

A befizetett engedélyeket elkészítem és postára adom.

Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel:

Berente Andrea

Tel:  06 70 3911 264

baratsaghe@gmail.com

 • Figyelem!
  2020-03-28 04:52:07

  Tisztelt teljes jogú Tagok!

  Tekintettel a megváltozott járványügyi helyzetre, az alábbi lehetőséget biztosítjuik az önök számára.

  Aki az éves tagdíj befizetését szeretné rendezni, kérem, hogy az alább megadott bankszámlára utalja el a tagdíját illetve az éves Állami jegyének árát. A pontos összegről telefonon, vagy mailben felvilágosítást adok. A megjegyzés rovatba kérem írja be a nevét és a horgászkártya számát. Így könnyen beazonosítható a befizető akkor is, ha egy hozzátartozója számlájáról utal.

  Íme az egyesület számlaszáma Centrál Takarék Szövetkezet 66000035-10123717-00000000.

  A befizetett engedélyeket elkészítem és postára adom.

  Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!

  Tisztelettel:

  Berente Andrea

  Tel:  06 70 3911 264

  baratsaghe@gmail.com

 • FIGYELEM!
  2020-03-27 14:46:30

  Az Őrbottyáni Barátság Horgász Egyesület felhívja a Sporttársak figyelmét a 71/2020 Kormányrendeletre, mely a kijárási korlátozásról szól.

  Horgászattal kapcsolatos információ

  A horgászat, mint tevékenység jogilag még nincs korlátozva, egyéni szabadidős sporttevékenység mely zöld területen történik. 4§(1) A 3. § szerinti alapos indok.

  A 2020.03.21.-én kiadott MOHOSZ tájékoztató 45. pontjában A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor

  1. a) tömegközlekedést ne használjanak,
  2. b) barátok, kisebb társaságok ne induljanak együtt (egy autóban) horgászni,
  3. c) a vízparton a horgászhelyek tekintetében a családtagnak nem minősülők az 5 méteres távolságot tartsák egymástól,
  4. d) kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit.
  5. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 65. év feletti horgásztársak a veszélyhelyzet fennállása alatt a horgászati tevékenységet szüneteltessék.
  6. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr
  7. a) a házi karantén megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles, 5 2020. 03. 20. 14:15 MOHOSZK OHSZK Tájékoztató IV.
  8. b) nyilvánvalóan beteg (jellemző tüneteket tartósan mutató) horgász esetén a horgászatot megtilthatja,
  9. c) a 45. pont c) -d) alpont szerinti esetekben a horgászatot – sikertelen felszólítás után – megszüntetheti.

   

  Kérjük a tisztelt Horgásztársakat, hogy a Kormány és a MOHOSZ által kiadott rendelkezéseket a szigorítások elkerülése végett tartsák be!

  Vigyázzunk egymásra!

  MOHOSZ hírek!!!

 • Kijárási korlátozás!
  2020-03-27 11:45:40
 • Figyelem!

  ÚJRA FRISSÍTVE! - TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ TÍPUSÚ KORONAVÍRUS OKOZTA JÁRVÁNYÜGYI HELYZETTEL KAPCSOLATBAN MEGHOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

  MOHOSZ oldalán található

  TÁJÉKOZTATÓ

  az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzet, mint veszélyhelyzet okán a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgász okmányok biztosításával kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (IV.)

  Hatályos: 2020.03.21-től, a 2020.03.17-én kiadott III. tájékoztatóhoz csatolt bővítmények, változtatások pirossal jelölve

  1. Általános helyzetkép, fogalommeghatározások
  1. A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 2020. március 11-én 15:00-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.
  2. A Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletének 4. § (1) bekezdése alapján 2020. március     17-től rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.
  3. A 2. pont alkalmazásában rendezvénynek, illetve gyűlésnek minősül a horgászszervezet által rendezett horgász közgyűlés, vagy a horgász küldöttgyűlés, valamint a horgászszervezet, illetve hivatalos versenyszervező által szervezett horgászverseny is, továbbá a valamennyi gyermek- és ifjúsági program, horgász kiállítás és közönségtalálkozó.
  4. A Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletének 6. §-a alapján a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos. A hivatkozott jogszabály alapján üzlet a kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; továbbá a törvény 2. § 13. pontja szerint kiskereskedelmi tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is. Vendéglátó üzlet a tárgyi (különösen ital- és ételforgalmazásra irányuló) működési engedéllyel vagy igazolással rendelkező üzlet.
  5. Amennyiben a horgászszervezetek által kizárólag horgászokmány, horgászjegy biztosítás céljából üzemeltett irodák, ügyfélszolgálatok, értékesítési pontok a 4. pontban meghatározottak szerint üzletnek minősülnek, esetükben a nyitvatartási korlátozás kötelező.
  6.  Amennyiben az 5. pontban meghatározott irodák, ügyfélszolgálatok, értékesítési pontok a jogszabályi fogalommeghatározás alapján nem minősülnek üzletnek, úgy a nyitvatartási korlátozást nem kötelező előírni, de a MOHOSZ OHSZK javasolja annak elrendelését.
  7. A horgászszervezetek által üzemeltetett, vagy az általuk bérbeadott vízparti épületek, egyéb létesítmények, ha az 5. pontban meghatározottakon túl kereskedelmi jelleggel, működési engedély vagy igazolás birtokában egyéb árusítást is végeznek, üzletnek minősülnek, így a 4. pont szerinti nyitvatartási korlátozás esetükben szintén kötelező.
  8. A horgászboltok kereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősülnek, így a 4. pont szerinti nyitvatartási korlátozás esetükben szintén kötelező.
  9. A Kormány 47/2020. (III.18.) Korm. rendeletének 6. §-a alapján a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja, a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti, a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti, továbbá a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.
  10. Kiemelt rendezvény, illetve verseny a MOHOSZ 2020. évi országos rendezvény- és versenynaptárában (lezárva: 2020. 02.21.) szereplő valamennyi esemény.
  1. Kiemelt rendezvények
  1. A 2020.03.20-ára tervezett IV. Halak Napja Központi Rendezvény és Ágazati Konferencia az érintettek azonnali, külön kiértesítése mellett határozatlan időre elhalasztásra kerül.
  2. A további kiemelt rendezvények tárgyában a MOHOSZ külön rendelkezik azzal, hogy a megrendezésre, vagy a rendezvény elhalasztására, illetve törlésére vonatkozó horgászszövetségi döntésnek a kezdőnapot legalább 15 nappal megelőzően meg kell születnie az érintettek e határnapig történő értesítése mellett.
  3. 12. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni.
  1.  Világ- és Európa Bajnokságok
  1. A Portugáliában 2020.04.25-től 2020.04.26-ig megrendezésre tervezett XVIII. Parti Pergető Világbajnokságot a Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPSed) határozatlan időre elhalasztotta, erről a MOHOSZ-t értesítette.
  2. A FIPSed halasztási értesítése alapján a Bulgáriában 2020.05.30-től 2020.05.31-ig megrendezésre tervezett IV. Feeder Klubcsapat Világbajnokság 2020.10.24-től 2020.10.25-ig, a Szlovéniában 2020.06.06-tól 2020.06.07-ig megrendezésre tervezett XIII. Veterán, III. Masters, XXII. Mozgáskorlátozott Világbajnokságok 2020.10.16-tól 2020.10.17-ig kerülnek megrendezésre.
  3. A további világ- és Európa bajnokságok megrendezése, vagy a rendezvény elhalasztása, illetve törlése tárgyában a FIPSed a későbbiekben rendelkezik.
  4. 14-16. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni, a szövetségi kapitányok, a kapitányok útján a válogatottak egyidejű tájékoztatása mellett. A tájékoztatás és az átszervezés a Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata.
  1.  Országos bajnokságok
  1. A MOHOSZ a IV. Parti Pergető Országos Bajnokság 1. elődöntőjét (2020.04.04-05.) határozatlan időre elhalasztja. A nevező versenyzők haladéktalan tájékoztatása a Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata.
  2. A MOHOSZ a további hazai rendezésű országos bajnokságok esetében a jelenlegi járványügyi, rendezvényi korlátozások és kockázatok ismeretében fenntartja a jogot azok elhalasztására, illetve 3 hónapot meghaladó időtartamú veszélyhelyzet esetén törlésére.
  3. A további országos bajnokságok tárgyában a MOHOSZ a jelen tájékoztató módosításának keretében a későbbiekben rendelkezik azzal, hogy a megrendezésre, vagy a rendezvény elhalasztására, illetve törlésére vonatkozó horgászszövetségi döntésnek a kezdőnapot legalább 15 nappal megelőzően meg kell születnie az érintettek e határnapig történő értesítése mellett.
  4. A MOHOSZ az országos bajnokságok esetében fenntartja a jogot olyan protokoll bevezetésére is, amely kizárja azt, hogy egy időben egy területen korlátozás alá eső létszám tartózkodjon.
  5. 18-19. pont szerinti halasztó vagy törlő döntések esetében a már befizetett nevezési díj visszajár, illetve az érintett döntése szerint az új időpontban megrendezett bajnokság nevezési díjára jóváírásra kerül.
  6. 18-22. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni.
  1. Területi, helyi horgászversenyek, kiemelt versenyek
  1. A MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó valamennyi horgászverseny tekintetében a 2020.04.15-ét megelőző kezdő időponttal megrendezett versenyek esetében a MOHOSZ OHSZK elrendeli azok határozatlan időre történő elhalasztását.
  2. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászszervezetek figyelmét, hogy az elhalasztásról szóló értesítésnek a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben a tervezett kezdőidőpontot megelőzően legalább 10 nappal az érintettek felé meg kell történnie.
  3. A szervezők, a halgazdálkodási hasznosítók és a MOHOSZ OHSZK közös döntése alapján legkésőbb 2020.04.01-ig kerül sor a bejelentésre arról, hogy a Walterland Masters, a Tavaszi Maconka Nemzetközi Bojlis Kupa (MIBC), a Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa (IBCC), valamint a 2020.04.15-30. közötti kezdő időpontú egyéb versenyek megrendezésre kerülhetnek-e.
  1. Tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi közgyűlések, küldöttgyűlések, mérleg és beszámoló elfogadása
  1. A közgyűlések, küldöttgyűlések esetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:72 § (1) bekezdése alapján a közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 napnak el kell telnie.
  2. A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 30. § (1) bekezdése alapján a civil szervezet az elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31-ig) köteles letétbe helyezni és közzétenni.
  3. 28. pont értelmében tehát a mérleget és beszámolót elfogadó közgyűlésnek, küldöttgyűlésnek normál ügymenet esetén e határnapig kell megtörténnie.
  4. Ha az Alapszabály korábbi kötelező időpontot ír elő, akkor a MOHOSZ OHSZK álláspontja szerint az elrendelt veszélyhelyzet, mint rendkívüli jogrendi eset felülírja e kötelezettséget, így a közgyűlés, küldöttgyűlés az érintett horgászszervezet vezetőségének, elnökségének döntésével elhalasztható, és az új időpontig (ideértve a tisztújítás esetét is) a jelenlegi vezetők elláthatják a feladataikat.
  5. Ha az Alapszabály szerint tisztújításra is kerülne sor, akkor megbízatás lejártától a jelenlegi vezetőség (operatív) ügyvezetői minőségében járjon el, így több évre, vagy jelentősebb beruházásokra vonatkozó döntéseket ne hozzon.
  6. A 30-31. pontok szerinti előírásoktól függetlenül a mérleg és beszámoló határidős elkészítése, közzététele az érintett horgászszervezet vezetőségének, elnökségének feladata, a későbbi - közgyűlési, küldöttgyűlési elfogadásra vonatkozó - hiánypótlás biztosítása mellett.
  1. Központi ügyintézés
  1. A MOHOSZ OHSZK főigazgatója „az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzet, mint veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ működésének egyes szabályairól, valamint a végrehajtás érdekében elrendelt rendkívüli munkajogi intézkedésekről” szóló 1/2020. (03.15.) ügyviteli szabályzatával a központ és a kirendeltség tekintetében rendkívüli munkarendet vezetett be, de ezen munkarend - személyes ügyeleti jelenlét és folyamatos telefonos elérhetőség mellett - továbbra is biztosítja a MOHOSZ OHSZK működőképességének megőrzését, egyben munkatársai egészségének fokozott védelmét az ezzel összefüggő kockázatok minimalizálása mellett.
  2. A 9. pont szerinti szabályozás figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK az ügyviteli szabályzatot folyamatosan aktualizálja.
  1. Tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi és értékesítési ponti, HORINFO és Horgászjegy Kft. ügyfélszolgálati ügyintézés; eltérő munkáltatói rendelkezések lehetősége
  1. A MOHOSZ OHSZK, mint a tárgyi közfeladat-ellátás jogosultja előírja, hogy az állami horgászvizsgák megrendezése 2020.04.15-ig kerüljön felfüggesztésre és egyben az érintettek egyidejűleg kapjanak tájékoztatást arról, hogy esetükben az on-line ügyintézéssel elérhető turista állami horgászjeggyel történő horgászat lehetősége biztosított.
  2. A Magyar Horgászkártyával, érvényes állami horgászjeggyel, jogszabályi előírás esetén élő egyesületi tagsággal rendelkező horgászok kapjanak tájékoztatást az on-line területi jegyvásárlás lehetőségéről, amely a https://nyito.horgaszjegy.hu oldalról biztosított.
  3. A MOHOSZ OHSZK, mint a tárgyi közfeladat-ellátás jogosultja előírja, hogy a sikertelenül kézbesített Magyar Horgászkártyák területi tagszövetségi és központi személyes kiadása kerüljön felfüggesztésre azzal, hogy a 38. pont szerinti rendkívüli ügyintézési szabályok betartása mellett indokolt egyedi esetben - a felelős ügyviteli vezető döntése alapján - azok kiadhatók.
  4. Valamennyi ügyintézési és értékesítési pont esetében a MOHOSZ OHSZK javasolja, hogy
  1. egy légtérben az ügyintézők számát meghaladó számú ügyfél ne tartózkodjon,
  2. az ügyfelek egymástól minimum 2 méterre helyezkedjenek el,
  3. ha ez megoldható, a várakozásra a szabadban kerüljön sor,
  4. kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,
  5. kerüljék a készpénzforgalmat, támogassák a bankkártyával történő fizetést,
  6. a forgalom eloszlásának érdekében lehetőség nyíljon az időpont-egyeztetésre,
  7. gondoskodjanak az ügyfelek és a dolgozók személyi biztonságának növeléséről (fertőtlenítő kézmosás, eldobható kéztörlők, indokolt esetben maszk)
  8. a bejárati kilincsek, feljáró korlátok legalább naponta egyszer fertőtlenítésre kerüljenek,
  9. a rendszeres szellőztetés biztosított legyen.
  1. A 9. pont szerinti szabályozás figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK felkéri a munkáltatói feladatkörrel rendelkező horgászszervezeteket, hogy a rendkívüli munkarendjükre vonatkozó szabályokat a helyben szokásos módon tegyék közzé és azokat folyamatosan aktualizálják.
  2. A területi tagszervezetek ügyfélforgalmi rendjének változását a területi operatív vezetők kötelesek 24 órán belül bejelenteni a MOHOSZ OHSZK felé.
  3. Ha egy tagegyesületi vagy egy egyéb értékesítési pont tevékenysége szünetel vagy felfüggesztésre kerül, akkor azt a szerződött horgászszervezet a területi tagszervezetének köteles 24 órán belül bejelenteni.
  4. A HORINFO és a Horgászjegy Kft. központi, telefonos ügyfélszolgálata változatlan ügyintézési időben rendelkezésre áll, ugyanakkor a megnövekedett forgalom okán a telefonvonalak terhelése miatt a várakozási idő meghosszabbodhat. Kérjük, hogy amennyiben az ügy sürgőssége megengedi, akkor alternatív megoldásként az ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu címre küldött mail formájában érdeklődjenek, s ez esetben a válasz 1 munkanapon belül minden esetben megküldésre kerül.
  1. Haltelepítések
  1. A haltelepítések az előírt bejelentési és halegészségügyi rendelkezések betartása mellett jelenleg elvégezhetők azzal, hogy a szervezett megtekintés a 2. pont szerinti rendezvénynek minősül, így tilos.
  1. Általános tájékoztatás
  1. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszervezeteket, hogy kövessék nyomon a hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó www.koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is tájékoztassák a fokozottan veszélyben lévő az idős horgásztársakat a fertőzés veszélyének csökkentési lehetőségeiről, mely tárgyban a MOHOSZ weblapján külön kormányzati tájékoztató is megjelentetésre került.
  2. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor
  1. tömegközlekedést ne használjanak,
  2. barátok, kisebb társaságok ne induljanak együtt (egy autóban) horgászni,
  3. a vízparton a horgászhelyek tekintetében a családtagnak nem minősülők az 5 méteres távolságot tartsák egymástól,
  4. kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit.
  1. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 65. év feletti horgásztársak a veszélyhelyzet fennállása alatt a horgászati tevékenységet szüneteltessék.
  2. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr
  1. a házi karantén megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,
  2. nyilvánvalóan beteg (jellemző tüneteket tartósan mutató) horgász esetén a horgászatot megtilthatja,
  3. a 45. pont c)-d) alpont szerinti esetekben a horgászatot – sikertelen felszólítás után – megszüntetheti.
  1. Záró rendelkezések
  1. Jelen tájékoztató a kiadása napjától módosításáig, vagy visszavonásáig, ezen belül
  1. a tájékoztató I. 2020.03.12-15-ig
  2. a tájékoztató II. 2020.03.16-17-ig
  3. a tájékoztató III. 2020.03.18-20-ig
  4. a tájékoztató IV. 2020.03.21-től hatályos.
  5. A MOHOSZ valamennyi, ezen tájékoztatót érintő változásról, vagy a tájékoztató hatályon kívül helyezéséről a weblapján és Facebook elérhetőségén keresztül, valamint körlevél keretében is haladéktalanul értesíti a horgászszervezeteket, illetve a HORINFO rendszeren keresztül a regisztrált, egyéni e-mail címmel rendelkező horgászokat.
  6. A MOHOSZ OHSZK elrendeli, hogy az aktuális lapzárta időpontjában érvényes tájékoztató a Magyar Horgászban, mint a MOHOSZ hivatalos lapjában az 1. pont szerinti veszélyhelyzet időszakában minden lapszámban teljes terjedelmében közlésre kerüljön.
  7.  A tájékoztató tárgyában felmerülő kérdések megválaszolása tekintetében az Igazgatási és Szervezési Osztály vezetőjét a titkarsag@mohosz.hu címen lehet elérni, s a válaszadásra a küldő mail címre 2 munkanapon belül sor kerül.

  Kérjük és megköszönjük mindenki szíves együttműködését!

  Jó egészséget kívánva:

  Budapest, 2020.03.20.

  Dr. Szűcs Lajos

  elnök megbízásából:

  Dr. Dérer István

  főigazgató

   

 • Tisztelt napijegyes Horgászok!

  A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel 2020.03.24.-től

  napijegy a gátőrházban a Halőrnél kapható.

  Minden nap 6:00-10-00-ig

  A fenti rendelkezés visszavonásig érvényes!

 • FIGYELEM!
  2020-03-18 11:53:36

  A megváltozott helyzetre való tekintettel, (felsőbb utasításra) felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az iskolaköteles korú gyermekek tanítási időben 8:00-13:00 óráig nem tartózkodhatnak a tóparton és nem horgászhatnak! 

 • Figyelem!

  MOHOSZ

 • Kedves Horgászok!
  2020-03-09 11:39:44

  Kérjük, hogy 2020.03.15 vasárnap a kijelölt horgászhelyeket hagyják szabadon.

  Köszönjük!

 • Tisztelt Horgászok!
  2019-11-27 09:10:47

  A 2019 ÉVI ÁLLAMI HORGÁSZJEGY ÉS FOGÁSI NAPLÓ LEADÁSA ELKEZDŐDÖTT.  

  KÉREM, A KITÖLTÖTT FOGÁSI NAPLÓBAN ELLENŐRIZZÉK, HOGY A VÍZTÉRKÓD HELYESEN SZEREPEL-E, ILLETVE AZ ÉVES FOGÁSI ÖSSZESÍTŐT, ÉS A HORGÁSZOTT NAPOK SZÁMÁT IS ÍRJÁK BE.

  A HELYTELENÜL KITÖLTÖTT, VAGY NEM ÖSSZESÍTETT NAPLÓKAT NEM ÁLL MÓDOMBAN JAVÍTANI, SEM KITÖLTENI! 

  AMENNYIBEN:

  • HELYTELENÜL KITÖLTVE
  • NINCS ÖSSZESÍTVE

  A KÖVETKEZŐ ENGEDÉLY KIVÁLTÁSAKOR ÖNÖKET 3000 FT BÍRSÁG TERHELI A MOHOSZ RÉSZÉRŐL.  

  HOGY EZT ELKERÜLJÉK,  FIGYELMESEN TÖLTSÉK KI MIELŐTT ELKÜLDIK NEKEM!

  A MOHOSZ árai is megváltoztak! 

  Állami jegy és fogási napló:                 5.300 Ft

  Gyermeknek, 70 év feletti                      300 Ft  

  kedvezményesnek

  Ha nem adta le időben, vagy nem töltötte ki megfelelően emelt díjat kell fizetnie:

  Emelt díj:                                           8.300 Ft

  Emelt díjas kedvezményes                    3.300 Ft

   

  Tisztelettel, 

  Berente Andrea

 • Megnyitott!
  2019-03-13 11:46:27

  Kedves Horgászok!

  Megnyitotta kapuit a Büfé. Napijegyek, étel, ital, horgászcikkek és élő csali is kapható.

  Nyitvatartása igazodik a horgászrendhez.

  Kérdéseikkel vagy szállás foglalása miatt keressék bátran a Büfét az alábbi telefonszámon: 06-28-783-041

  Megtalálható a facebookon

   

Asztali nézet